راه های ارتباط با ما

آدرس:

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی (20)، فاز دوم، پلاک 111

تلفن:

7375 4583 – 031  /  8128 4583 – 031

همراه:

8405 316 0913  /   5960 458 0913

ایمیل:

steelrahimi1373@gmail.com