راه های ارتباط با ما

[just_icon icon_type="selector" icon="Defaults-map-marker" icon_img="" img_width="48" icon_size="32" icon_color="#dd3333" icon_style="circle" icon_color_bg="#ffffff" icon_color_border="#333333" icon_border_style="" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_animation=""]

آدرس:

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی (20)، فاز دوم، پلاک 111
[just_icon icon_type="selector" icon="Defaults-phone" icon_img="" img_width="48" icon_size="32" icon_color="#dd3333" icon_style="circle" icon_color_bg="#ffffff" icon_color_border="#333333" icon_border_style="" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_animation=""]

تلفن:

7375 4583 – 031  /  8128 4583 – 031
[just_icon icon_type="selector" icon="Defaults-mobile mobile-phone" icon_img="" img_width="48" icon_size="38" icon_color="#dd3333" icon_style="circle" icon_color_bg="#ffffff" icon_color_border="#333333" icon_border_style="" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_animation=""]

همراه:

8405 316 0913  /   5960 458 0913
[just_icon icon_type="selector" icon="Defaults-envelope" icon_img="" img_width="48" icon_size="32" icon_color="#dd3333" icon_style="circle" icon_color_bg="#ffffff" icon_color_border="#333333" icon_border_style="" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_animation=""]

ایمیل:

steelrahimi1373@gmail.com